SİTE KULLANIM ŞARTLARI

 1.  Elektronik Posta Kanununu Beyan Ederiz..

 2. Bu site, yalnızca MK Panel’e ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği bu malzemeler (tüm site içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere) tamamen ya da kısmen, MK Panel şirketine aittir.
   
 3. Bu malzemeler SNK tarafından ve/veya başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler; uluslararası telif hakları, TC yasaları ve diğer uluslararası yasalar tarafından korunmaktadır.
   
 4. Bu malzeme ve materyallere Web Sitesinde yer verilmiş olması, bunların kullanımı ile ilgili olarak peşinen herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz.
   
 5. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzeme ve materyali MK Panel’in açık ve yazılı izni olmaksızın değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet hakkı belirten duyuruları değiştirmeksizin, kendi meslekî ve ticarî olmayan kullanım amaçlarınız için MK Panel şirketini haberdar etmek şartı ile, bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz.
   
 6. Bu sitede yer alan malzeme ve materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanımın sonucunda ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar, ihlâlde bulunan Kullanıcı’ya aittir.
   
 7. Aksi açıkça belirtilmedikçe bu Web Sitesi’nde verilen hizmetlerin tamamı bedelsizdir.
   
 8. Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik; opsiyon, donanım, fiyat, resim, açıklama, bağlı linkler ve haber (kısaca “BİLGİ”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır.
   
 9. Kullanıcı, BİLGİ’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir açıklamaların, MK Panel’den temin edilebileceğini ve bununla yükümlü olduğunu kabul eder.
   
 10. Bu Web Sitesi, Site’de yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda MK Panel’in hiçbir garanti ya da taahhüdünü içermemektedir.
   
 11. Kullanıcı, bu BİLGİ’lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından MK Panel şirketinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
   
 12. Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. MK Panel link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
   
 13. Bu sayfaların bir kısmı MK Panel dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı SNK’dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir. MK Panel bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. MK Panel  bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
   
 14. Kullanıcı MK Panel’in bir Web Sitesi’ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
   
 15. MK Panel ürünlerde ve özelliklerinde her zaman teknik veya ticari nedenlerden bağımsız olarak değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır.
   
 16. Ürünler ile bunların Bayi ve Yetkili Satıcıları ile ilgili nihaî bilgi temini için MK Panel ile temasa geçilmesi önemle rica olunur.
   
 17. MK Panel, Web Sitesi’nde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve kendisi adına bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder.
   
 18. MK Panel, önceden haber vermeksizin opsiyonel spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir. Bu nedenle Kullanıcı, hiçbir şekilde web sitesi’nde yer alan “bilgi”lerin hatalı olduğu yada bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını, herhangi bir talep hakkının olmayacağını kabul eder.
   
 19. MK Panel, tamamen kendi inisiyatifinde olarak bu Web Sitenin içeriğini, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti ve sitedeki diğer hususları dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Hataların en aza indirilmesi için her türlü gayret gösterilmekle birlikte, Web Sitesi’nde mevcut ya da oluşabilecek yanılgı ve hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
   
 20. Bu Web Sitesindeki Formları veya Çağrı Merkezi Kayıt Formu’nu doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler, sadece MK Panel tarafından istek ve şikayetleriniz ile Formdaki tercihleriniz doğrultusunda kullanılacak ve bu amaç dışında üçüncü kişi ve kuruluşlara sağlanmayacaktır.
   
 21. Bu anlaşma niteliğindeki yukarıdaki hükümler, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal karışıklığa yer verilmeden yürürlükte olacaktır. Eğer bu anlaşma sayılan metnin herhangi bir hükmü, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumda ise, bu takdirde sözkonusu hüküm, bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.