SIK SORULAN SORULAR

 

ÇATI VE CEPHE

• Sandviç Panel nedir?

Sandviç panel, ara katman olarak ısı yalıtım amaçlı poliüretan ile her iki yüzünde metal trapez levha olan (alüminyum veya boyalı galvanizli sac) çatı ve cephe malzemesidir.

• Sandviç panelde kullanılan malzemeler nelerdir?

İç ve dış yüzeyde metal kaplama olarak boyalı galvaniz sac yada alüminyum ve iç dolgu malzemesi olarak poliüretandır.

• Sandviç panelde kullanılan bota çeşitleri nelerdir?

Çok çeşitli kalite ve renklerde kullanılan son kat boya,kullanım yerleri ve beklenilen özelliklerine göre Akrilik, Polyester, Silikon Enamel, Epoksi Bazlı Boyalar, PVdF Bazlı Boyalar ve PVC Bazlı Boyalar (Plastisol, Organosol) şeklinde gruplanabilir.

• Sandviç panel çeşitleri nelerdir?

Eğimli ve teras çatılarda kullanılan çatı panelleri,cephe panelleri ve soğuk oda panelleri sandviç panel çeşitleridir.

• Sandviç paneli tercih nedenleri nelerdir?

Mimari tasarımda yaratıcılık, uzun ömürlü olması, teknik üstünlük, ekonomik ve ekolojik özellikleri, hızlı ve güvenli çalışma imkanı, yeni teknolojilerle uyum başta gelen tercih nedenleridir.

• Sandviç panelin kullanım yerleri nerelerdir?

Sanayi yapıları, askeri yapılar, sosyal yapılar, zirai yapılar, spor tesisleri, şantiye binaları, silolar, hipermarketler, alışveriş merkezleri,soğuk hava depoları, hal binaları gibi taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike beton olan yapılarda kullanılır.

• Yapılarda ısı yalıtımının önemi nedir?

Türkiye ısı yalıtım bilincinin ne yazık ki oldukça düşük olduğu bir ülke. Aslında enerji tasarrufu sadece kişileri ilgilendirdiği gibi devleti de yakından ilgilendirmektedir. Çünkü, Türkiye’ nin toplam ihracat gelirlerinin yaklaşık 1/5’ i enerji ithalatı için ödenmektedir. Binalarda ısı yalıtım önlemleriyle, binanın durumuna bağlı olarak % 20-70 ısı tasarrufu sağlanır. Yalıtıma yapılan yatırım kısa zamanda geri dönmekte sonrasında ise yıllar boyu tasarruf yapılmaktadır. Ayrıca yakıta ödenen paranın büyük kısmı ithalat yoluyla yurtdışına gittiği için döviz tasarrufu anlamına da gelmektedir.

• Sandviç panellerin ısı yalıtımına katkısı nedir?

Sandviç panellerin ısı yalıtım değerleri hesaplanırken iç dolgu malzemesinin yalıtım değerleri ağırlıklı olarak hesaba dahil edilir. Binaların ısı yalıtım verimliğini tespitte kullanılan her malzemeye ait ısı iletim katsayı değeri (W/m°K) ne kadar küçük ise malzemenin ısı yalıtımlılığı o kadar iyi demektir. Özellikle poliüretan dolgulu sandviç paneller diğer benzeri tüm ısı yalıtım malzemelerine oranla daha düşük ısı iletim katsayına sahip olması ile yüksek yalıtım değerlerine ve enerji kazancına yol açmaktadır. Böylece kaynakların korunumu sağlanmaktadır.

• Sandviç panel yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayı (λ) değerleri nelerdir?

Poliüretan 0,022 W/m°K
XPS 0,031 W/m°K
EPS 0,04 W/m°K
Tasyünü 0,04 W/m°K
Camyünü 0,04 W/m°K

• Sandviç panelde en çok tercih edilen yanal birleşim çeşitleri nelerdir?

Kepli birleşim, yanal binili sistem ve gizli vidalı birleşimler en çok tercih edilen sistemlerdir.

• Sandviç panellerde Geçmeli Özel Kep Sistemi (Kepli Birleşim) nedir?

Panel yanal birleşim yerlerinde özel geçmeli kep profili sayesinde panel bağlantı elemanlarının üzerini örten sistemdir. Bu sayede zaman içinde yaşanan su sızıntısı problemleri de engellenmektedir. Kep profillerinin isteğe göre farklı renkte yapılması ile görsel olarak da avantaj sağlamaktadır. Minimum % 5 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. Kep profilinin bağlantı elemanlarını gizlemesi sayesinde cephe paneli olarak da kullanılabilmektedir. Panelin montaj aşaması da diğer panel sistemlerine göre daha hızlı ve kolay olmakta bu da hem işçilikte hem de zamandan tasarrufa imkan sağlamaktadır.

• Sandviç panel boyları standart mıdır?

En az 3 metre en fazla 14,5 metre olmak üzere istenilen her boyda üretilmektedir. Bu aralığın dışında boylarda üretici firma ile temasa geçiniz.

• Çatı panellerinin birleşin detaylarında kullanılan Kep Profili uçar mı?

Hadveli çatı panellerinin montajı sırasında özel panel pensesi kullanılarak panellerin lamba zıvanalarının birbirine sıkıca bağlanması gerekmektedir. Kepin formu ile uyumlu panel hadvelerinin doğru uygulandığı takdirde bu tip sorunlarla karşılaşılmamaktadır.

• TSE EN 14509 Standardı nedir? Bu belge niçin alınır?

TSE En 14509 standardı, kompozit malzeme olan sandviç panelin ayrı ayrı tüm hammaddelerini düzenleyen ve fiziksel davarnışlar yangın dayanımına varıncaya kadar inceleyen Avrupa birliği normlarına uygun standarttır. Bu mevzuat Avrupa Birliği tarafından oldukça önemsenmektedir. Çok yakın zamanda yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda ön koşul olması muhtemel bu belgenin alınması bizlere avantajlar sunacağını düşünmekteyiz.

 

TAVAN VE DUVAR

• Isı yalıtımı nedir ve binanın hangi bölgelerine yapılır?

Sandviç panel, ara katman olarak ısı yalıtım amaçlı poliüretan ile her iki yüzünde metal trapez levha olan (alüminyum veya boyalı galvanizli sac) çatı ve cephe malzemesidir.

• Binamız özellikle kuzey tarafından soğuk alıyor. Sadece kuzey cephesine yatırım yapmamız yeterli olur mu?

Yalıtım uygulamaları mutlaka binanın tümüne kesintisiz olarak uygulanmalıdır. Sadece tek cephede yapılan yalıtım uygulamaları neticesinde ısı köprüleri oluşacak ve yalıtımın yapılmadığı diğer cephelerde ısı kayıpları devam edecektir. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde (çatı, cephe, tavan ve duvar) yalıtım yapılmalıdır.

• Binamızın duvarları gaz beton, tuğla duvar veya bimsblok gibi malzemelerle örülmişse ayrıca ısı yalıtımı yaptırmamıza gerek var mı?

Gaz beton, her türden tuğla ve bimsblok, birer yapı malzemesi olup ısı yalıtım malzemesi değildir. Bina hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, kolon ve kirişler dahil olmak üzere tüm cepheler, çatı ve taban mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.

• Isı yalıtım malzemeleri nelerdir?

Isı yalıtım malzemeleri, ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan hafif ve ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren özel malzemelerdir. Ülkemizde yaygın olarak, çatı ve cephelerde camyünü, taşyünü, EPS, XPS; poliüretan tavan ve duvarlarda, camyünü, taşyünü, polietilen köpüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.

• Sıcak bir bölgede yaşıyoruz. Isı yalıtımı yaptırmalı mıyız?

Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf sağlar, konforlu bir yaşam ortamı oluşturur. Bir binanın soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirdiği için sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır.

 

SU YALITIMI

• Sitemizde kiremit (veya şingıl) bulunuyor. Ayrıca yalıtım yaptırmamıza gerek var mı?

Kiremit, şingıl vb malzemeler çatı kaplama malzemeleridir. Çatı kaplamaları su geçirmeyen malzemelerden yapılsa da, çok sayıda küçük kiremitlerin birleşim yerleri suyun geçebileceği boşluklar oluşturur. Ayrıca, rüzgâr veya çatıda yapılan işlemler dolayısıyla kiremitlerin kırılması da olasıdır. Çatı kaplamaları kesintisiz olarak uygulanamadıklarından su yalıtımı sağlamaz. Dolayısıyla çatılarda su yalıtımı, kiremit veya şingıl gibi çatı kaplama malzemelerinin altına mutlaka su yalıtım malzemelerinin kesintisiz olarak uygulanması ile sağlanır.

 

SES YALITIMI

• Yan mekan gürültüsünü evimizde hissediyoruz. Bunu önlemek için ne yapabiliriz?

İki mekan arasında ses yalıtımı uygulaması yaptırarak komşunuzun gürültüsünü engelleyebilirsiniz. Bu amaçla; duvar elemanlarının üzerine yay vazifesi gören, duvardan geri yansıyan seslerin yutulmasını sağlayan ses yalıtım malzemeleri profiller arasına yerleştirilir veya doğrudan duvar üzerine yapıştırılır ve önlerine kütle oluşturan ikinci bir iç yüzey kaplama malzemesi uygulanır. Böylelikle duvar elemanının kütle-yay-kütle prensibi ile ses iletim performansı iyileştirilebilir.

 

YANGIN YALITIMI

• Yangın merdiveni olan bir binada yangın yalıtımına ihtiyaç var mı?

Yangın durumunda güvenli bir alana geçişe imkan sağlayan yangın merdivenlerine güvenli bir şekilde, yangında açığa çıkan ısı ve dumandan etkilenmeden ulaşabilmek gereklidir. Bu nedenle yangın merdivenine ulaşan kaçış yollarının yalıtılmış olması gerekir.

• Yangının yayılması ne kadar süre geciktirilebilir?

Yangın yalıtımı uygulamaları ile mevzuatlarımızda yer alan sürelerde (30-180 dk. arası) yangın dayanımı elde edilebilir. Böylece yangının ve zararlı etkilerinin yapı içerisinde yayılması geciktirilerek insanların yapıdan uzaklaştırılabilmesi için yeterli süre sağlanır. Yangının yayılımının geciktirilmesi yangına müdahaleyi de kolaylaştırarak can ve mal kayıplarının minimumda tutulmasını sağlamaktadır.